9.5.2018

Hubnutí, Nezařazené, Výživa

De Novo Lipogenesis

Možná jste se doposud s výrazem De Novo Lipogenesis ještě nesetkali, možná ano a tušíte, že by to mohlo mít něco společného s hubnutím a nabíráním kilogramů. Pro všechny ty, kteří si nejsou jisti tu máme odpověď a pro všechny, kdo tuší, zde máme informace, o nichž třeba doposud neměli tušení.

Pojem De novo lipogenesis bychom mohli vysvětlit třeba takto:
De = od
novo = nový
lipo = tuk
genesis = stvoření

Jinak řečeno

De novo lipogeneze se věnuje teorii vytvoření nového tuku z něčeho, co původně nebylo tučné. Podle výzkumů se nový tuk vytváří především ze sacharidů, které tělo nedokáže ve své původní formě skladovat, a proto je mění v tuk, který už skladovat dokáže. Po odhalení De novo lipogeneze začali odborníci vyzývat lidi, aby se nevyhýbali ve své stravě pouze tuku, ale i sacharidům a všeobecně vysoce kalorickým jídlům. Následkem tohoto objevu pak vznikla Atkinsonova dieta (vysokoproteinová), nebo nízkouhlovodanová dieta (nízkosacharidová), která ze stravy zcela vylučuje všechny cukry. Diety, které jsou neúčinné a které mohou člověku jen uškodit.

Co je lipogeneze?

Abyste věděli, v játrech probíhá lipogeneze, v jejímž rámci dochází k tvorbě mastných kyselin, které jsou spolu s glycerolem základním stavebním kamenem pro tvorbu triglyceridů. To jsou tuky, které jdou do zásoby a vyznačují se vysokou kalorickou hodnotou, tedy energií. Celý proces je řízen nejen množstvím potravy, ale i celou řadou hormonů, z nichž nejdůležitější je inzulin.

Základní pravidla pro dlouhodobě zvýšenou De novo lipogenezi

Aby mohla být De novo lipogeneze dlouhodobě zvýšená, musí vaše strava splňovat tyto dva body:

  1. Musí obsahovat nadbytečný počet kalorií.
  2. Musí být vysokosacharidová.

Hyperkalorické diety s vysokým obsahem cukru zvyšují De novo lipogenezi (tedy tvorbu nového tuku)

Výzkumy zjistily, že zvýšený příjem cukru a kalorií, zvyšuje De novo lipogenezi. Hladina cukru v krvi se přitom nemění, výrazně se zvýší pouze triglyceridy. Zajímavé však je, že vědci rovněž zjistili, že De novo lipogeneze nevede k obezitě jak si původně mysleli, jelikož nárůst váhy díky ní je minimální.

Za přírůstkem váhy tedy stojí něco jiného

Po tomto zjištění se rozhodli De novo lipogenezi ještě více prozkoumat a odhalili něco, co vůbec nečekali. I s dlouhodobou vysokokalorickou dietou, tedy i s dlouhodobě navýšeným procesem De novo lipogeneze, v podkoží pochází pouze mizivé procento (přesně 1,4%) uskladněného tuku. Odhalili, že celý proces je spojen s něčím zcela jiným.

De novo lipogeneze a jaterní onemocnění

De novo lipogeneze se sice objevuje při nadměrném příjmu karbohydrátů, ale není fo hlavní důvod, proč dochází ke zvýšení tělesné hmotnosti. Bylo odhaleno, že k procesu dochází i u různých diet, které tolik kalorické nejsou. U De novo lipogeneze dochází k akumulací tuku v játrech, což způsobuje zánětlivé onemocnění jater známé jako alkoholické tukové onemocnění jater (NAFLD).Nealkoholické onemocnění jater je u nás stále mezi lidmi málo známé, a to i přesto, že se jedná o nejčastější onemocnění jater. Není radno ji podceňovat, protože může v konečném výsledku skončit selháním jater nebo dokonce smrtí.

Nealkoholické onemocnění jater, čili steatóza jater – NAFLD

Steatóza jater je nejčastější metabolickou poruchou jater. Za její příčinou vzniku nestojí ani tak strava nebo životní styl, ale porucha, při níž dochází ke změnám normálních biologických pochodů. Objevuje se především u dospělých ve středním věku. Na jejím vzniku se podílí cukrovka, inzulínová rezistence, malabsorpční syndrom, nedostatek bílkovin ve stravě, některé léky (kortikoidy, tamoxifen, amioadaron, dilthiazem a inhibitory proteáz), syndrom krátkého střeva či bakteriální přerůstání a někdy k tomu bohužel dochází ze zcela neznámých příčin. S NAFLD nejde příliš mnoho dělat.

Léčba NAFLD

  • Léčba nemocného s nealkoholickou steatózou jater je spojena s léčbou spouštěčů, tedy cukrovky, malabsoročního syndromu apod.
  • Pro nemocného je rovněž důležité omezit příjem tuků a sacharidů (Pozor, neznamená to však, že by je ze stravy měli zcela eliminoval, sacharidy i tuky ke svému životu potřebujeme. Jen je důležité jejich množství a také to o jaké tuky a sacharidy se jedná).
  • Nemocný se steatózou jater by se měl snažit, aby nedocházelo k navyšování váhy a hladin tuků v krvi.
  • Doslova nezbytná je proto pro nemocného i fyzická aktivita. Člověk s touto nemocí potřebuje cvičit alespoň 3x týdně po dobu 30 minut.
  • Stravu je nutno doplnit o látky zvyšující citlivost inzulinu.
  • Nezbytné je i eliminovat faktory poškozující játra, tedy alkohol, kofein a hepatotoxické léky.

Rádi byste se dozvěděli o tomto problému více? Vyzkoušejte naši aplikaci Shapeist, která vám poskytne informace i pomůže s úpravou vašeho životního stylu.