WHR kalkulačka – poměr obvodu pasu a boků

Kategorie Žena Muž
Podváha nelze určit nelze určit
Normální váha < 0.80 < 0.90
Nadváha 0.80–0.84 0.90–0.99
Obezita > 0.85 > 1.00